ความสำเร็จแห่งการเดินทางไปบูชาสังเวชนียสถาน โดย คณะอินเดียรุ่นที่ 7

33,268 total views, 5 views today

คณะผู้เดินทางอินเดีย รุ่นที่ 7 ในนามมูลนิธิพิสูจน์ธรรม

ได้ทำกระทำการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 

คณะผู้เดินทาง “อินเดียรุ่นที่ 7” นำโดย ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ รวม 37 ท่าน ได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียและเนปาล เพื่อกระทำการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4  แห่ง และ ณ สถานที่จริงซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์อันสำคัญทางพุทธศาสนา รวม 30 กว่าแห่ง ในระหว่างวันที่ 28 ม.ค.- 12 ก.พ.Zyloprim online2555 ที่ผ่านมา

7

การจัดบูชาในแต่ละสถานที่นั้น ได้มีการน้อมถวายเครื่องบูชาอันปราณีตงดงามเป็นจำนวนมากกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าแพรพรรณหลากสี, ธงทองและริ้วธงประดับบูชาซึ่งถูกตัดเย็บมาอย่างดี, ดอกไม้สดนำเข้าจากต่างประเทศ, ธูปเทียนที่มีกลิ่นหอมและสีสันสวยงาม, ของหอม ซึ่งมีทั้งกำยานหอมและน้ำหอมจากยี่ห้อชั้นนำ และในปีนี้ยังมีความยิ่งใหญ่มากเป็นพิเศษ ด้วยการสั่งซื้อดอกไม้ทองคำแท้มูลค่าเกือบสองแสนบาท แล้วนำไปบูชายังสถานที่สำคัญๆ อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ร่วมเดินทางแต่ละท่านยังสละทรัพย์สินส่วนตนที่มีมูลค่ามากเพื่อการบูชาอีกด้วย ได้แก่ ต่างหูเพชร แหวนเพชร สร้อยทองคำ นาฬิกาแบรนด์เนม แก้วคริสตัล ไม้จันทร์หอม และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยผู้ร่วมเดินทางทุกๆ ท่านนั้นล้วนมีจิตใจที่เคารพ เลื่อมใสและศรัทธา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเปี่ยมล้น

7

 7

การบูชาพระสถูปหรือพระเจดีย์ ด้วยจิตใจที่น้อมระลึกเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพ เลื่อมใส และศรัทธาอย่างแท้จริงนั้น มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล จนสามารถทำให้บุคคลผู้ที่ได้กระทำการบูชานั้น เมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้เจริญด้วยทิพยสมบัติอันตระการตา มีความงดงามสว่างไสว ห้อมล้อมไปด้วยบริวารมากมาย และจะสามารถวนเวียนเกิดตายอยู่บนโลกสวรรค์เ

ช่นนั้นอย่างยาวนานจนบางคนมิต้องมาเกิดในทุกคติอีกเลย แม้แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งยังยากมากด้วยซ้ำไป อีกทั้งบุญนี้ยังสามารถทำให้คนผู้นั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เข้าสู่พระนิพพานในที่สุดอีกด้วย ดังที่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกดังนี้…

7

77

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘

ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา

คุตติลวิมาน

ว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในคุตติลวิมาน

พระมหาโมคคัลลานเถระถามว่า

“ดูกรแม่เทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ สถิตอยู่เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เพราะบุญกรรมอะไร ท่านจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?”

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแล้ว มีความปลื้มใจ ได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่า

“ดิฉันได้นำของหอม ๕ อย่าง ไปประพรมที่องค์พระสถูปทองคำ สำหรับบรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้า ดูวิมานของดิฉันนี้เถิด ยิ่งกว่านั้น ดิฉันยังเป็นนางฟ้าที่มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารัก ทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอัปสรตั้งพันนางอีกด้วย นิมนต์พระคุณเจ้าดูผลแห่งบุญคือการถวายของหอม ๕ อย่างนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเช่นนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น…”

 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔

ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ นาคสมาลวรรคที่ ๘

นาคสมาลเถราปทานที่ ๑

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาสถูปด้วยดอกแคฝอย

“เราถือเอาดอกแคฝอยไปบูชาที่พระสถูป ซึ่งมหาชนสร้างไว้ที่หนทางใหญ่ ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีผู้เผ่าพันธุ์ของโลก ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าปุปผิยะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้.ทราบว่า ท่านพระนาคสมาลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล…”

zp8497586rq

2 thoughts on “ความสำเร็จแห่งการเดินทางไปบูชาสังเวชนียสถาน โดย คณะอินเดียรุ่นที่ 7

  1. ยินดีในบุญอันเป็นกุศลด้วยค่ะ

  2. ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยค่ะ

Comments are closed.