เสียงบรรยายธรรมคอร์ส “การนั่งฌานภาคทฤษฎี” โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว…

35,003 total views, 1 views today

 ในวันนี้..เสียงบรรยายธรรม (MP3) จากการอบรมคอร์ส

“การนั่งฌานภาคทฤษฎี โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์”

พร้อมให้ท่านดาวน์โหลดบนหน้าเว็บไซต์แล้ว!

 

การอบรมธรรมะบรรยายในคอร์ส “การนั่งฌานภาคทฤษฎี โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์” นี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม เป็นการอธิบายการนั่งฌานสมาธิโดยละเอียดลึกซึ้งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสนุกสนานมากกว่าครั้งใดๆ และยังเป็นคอร์สที่มีผู้รอคอยและถามถึงมากที่สุด! รองจากวีซีดีคอร์สที่ 1 เรื่อง “ทาน ศีล สวรรค์”

ผลที่ท่านจะได้รับ จากการฟังเสียงบรรยายธรรมในคอร์สนี้

1.

ท่านจะได้รู้จักการนั่งสมาธิที่ถูกต้องอย่างแท้จริง และละเอียดถี่ถ้วน มากกว่าที่ท่านเคยรู้มาก่อน

เพราะหลายท่านอาจจะเคยนั่งสมาธิ แต่ไม่รู้ว่าสมาธิของตนอยู่ในขั้นที่เท่าใด? จึงไม่รู้ว่าตนจะพัฒนาระดับสมาธิต่อไปได้อย่างไร? แล้วตนจะสามารถนำพลังแห่งสมาธินั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างไร?

แต่ในคอร์สนี้ ท่านจะได้รับความรู้ทั้งหมดในภาคทฤษฎี เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแบบ “รูปฌาน 4” ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทำให้ท่านได้เข้าถึงสมาธิตั้งแต่ระดับแรก ไปจนถึงระดับสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) ที่จะทำให้ท่านได้รับรู้ถึงความสุขสงบอันลึกล้ำน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง หากท่านอยู่ในสมาธิขั้นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถนั่งฌานได้หลายชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่ลืมตาและกระดิกตัวเลย ทั้งยังปราศจากความเจ็บปวดเมื่อยล้าอีกด้วย


ดังที่คอร์สปฏิบัติฌาน 10 วัน ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2554 ณ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม มีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ษิริพงศ์ท่านหนึ่ง สามารถนั่งได้นานถึง 24 ชั่วโมง และมีอีกไม่น้อยกว่า 10 ท่านที่สามารถนั่งได้เกินกว่า 8 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งหากไม่ได้อยู่ด้วยอัปปนาสมาธิแล้ว การนั่งในท่าเดียวนานเช่นนั้นโดยไม่กระดิกตัวเลย เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลย…

2. ท่านจะรู้วิธี “ไปดูชีวิตหลังความตาย นรก-สววรค์” เพื่อพิสูจน์ว่า ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงหรือไม่? ด้วยตัวของท่านเอง ตลอดจนรู้วิธีพิสูจน์การมีอยู่จริงของ “ตาทิพย์ หูทิพย์ และการระลึกชาติได้…”

ที่ผ่านมามีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ษิริพงศ์จำนวนไม่น้อย ที่ได้ปฏิบัติฌานสมาธิตามวิธีการนี้ด้วยความตั้งใจจริง จนสามารถพิสูจน์ชีวิตหลังความตายได้ด้วยการไปดูนรก-สวรรค์ ถอดจิตหรือถอดกายในไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ บนโลก

หลายคนก็เกิดมีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติได้อีกด้วย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นหันมาเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมิเสื่อมคลาย การได้รู้เห็นในสิ่งเหล่าต่างๆ เหล่านี้ มิได้ยากจนเกินความสามารถของท่าน ขอเพ

2 thoughts on “เสียงบรรยายธรรมคอร์ส “การนั่งฌานภาคทฤษฎี” โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว…

  1. เมี่อได้ดูแล้วทำให้อยากประพฤติตนให้ได้โสดาบัน เพื่อปิดอบาย จะได้ไม่ต้องตกนรก เพราะไม่อยากเกิดอีกแล้ว เพราะรู้ดีว่าการเกิด แก่ เจ็บตาย มีแต่ความทุกข์ โดยพยายาม รักษาศีล 5 พยายามพูดให้น้อย สงบให้มาก นั่งสมาธิบ้าง ใส่บาตรเกือบทุกวัน ทำบุญ และทำทานบ้างตามโอกาสที่จะทำได้ แต่อยากทราบรายละเอียดปลีกย่อยอีกว่า มีอะไรอีกที่ควรจะต้องปฎิบัติเพิ่มเติม เพื่อปิดอบายให้ได้ค่ะ

Comments are closed.