ต้อนรับท่านอาจารย์ษิริพงศ์ กลับจากอินเดีย…สู่เมืองไทย

33,074 total views, 8 views today

คณะลูกศิษย์หลายร้อยคน ได้จัดพิธีต้อนรับท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์

พร้อมคณะอินเดียรุ่นที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่

ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ พร้อมคณะอินเดียรุ่นที่ 7 รวม 37 ท่าน ผู้เดินทางไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4  แห่ง และณ สถานที่จริงซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์อันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ประเทศอินเดียและเนปาล รวม 30 กว่าแห่ง ในระหว่างวันที่ 28 ม.ค.- 12 ก.พ.2555 รวมทั้งสิ้น 16 วัน ได้เดินทางกลับมาสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ในเวลาประมาณ 19.30 น.

คณะลูกศิษย์ของท่านอาจารย