ทุกวันเสาร์ ตลอดปีนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง ณ ศาลาโรงธรรม มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

34,498 total views, 1 views today

 มูลนิธิพิสูจน์ธรรม ขอเชิญผู้ปรารถนาบุญมากทุกท่าน

มาร่วมทำบุญถวายสังฆทานและฟังธรรมทุกวันเสาร์ ณ ศาลาโรงธรรม มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

 

การทำบุญถวายทานที่มีอานิสงส์มาก ย่อมต้องอาศัยการมีผู้รับทานที่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายแด่พระอรหันต์ แต่การแสวงหาพระอรหันต์ที่แท้จริงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะหาพบและรู้ได้ แต่สำหรับผู้ที่รู้ธรรมะ แม้เราไม่อาจพบพระอรหันต์ได้โดยง่าย เราก็ยังสามารถทำบุญที่มีอานิสงค์เทียมเท่ากับการถวายแด่พระอรหันต์ได้ด้วยการถวายเป็น “สังฆทาน” นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสแก่คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะในเรื่องนี้ไว้ว่า “ดูกรคฤหบดี ท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม อยู่ครองเรือน นอนเบียดเสียดบุตร บริโภคจันทน์แคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงินอยู่ พึงรู้ข้อนี้ได้ยากว่า ภิกษุเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรค” และทรงตรัสสอนในตอนท้ายว่า “ดูกรคฤหบดี เชิญท่านให้สังฆทานเถิด เมื่อท่านให้สังฆทานอยู่ จิตจักเลื่อมใส ท่านนั้นเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส เมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

 

การถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง** มีอานิสงส์อันมหาศาล ยิ่งใหญ่กว่าการถวายเป็นทานบุคคลอย่างเทียบไม่ได้ ดังตัวอย่างของนางภัททาผู้พี่สาว และนางสุภัททาผู้เป็นน้องสาว ในสมัยที่เป็นมนุษย์ พี่สาวได้ทำบุญด้วยการใส่บาตรพระมาตลอดชีวิต เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเพียงคนรับใช้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนสุภัททาผู้น้อง ได้ถวายเป็นสังฆทานแด่หมู่สงฆ์เพียงไม่กี่ครั้ง กลับได้ไปเกิดเป็นถึงเทพนารีชั้นผู้ใหญ่ มีเทวสมบัติอันตระกาลตา และมีรัศมีเรืองรองยิ่งนัก เมื่อทั้งสองได้พบกันบนสวรรค์ นางภัททาผู้พี่ เกิดความสงสัยถึงเหตุแห่งการเกิดเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ของน้องสาว จึงถามว่า “พี่ได้เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย ผู้สำรวมดี ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำ ด้วยมือของตนเอง มากกว่าเธอ ครั้นให้ทานมากกว่าเธอแล้ว ก็ยังได้บังเกิดในเหล่าเทพเจ้าต่ำกว่าเธอ ส่วนเธอได้ถวายทานเพียงเล็กน้อย อย่างไรจึงมาได้ผลอย่างพิเศษไพบูลย์ถึงเช่นนี้เล่าแน่ะ แม่เทพธิดา ฉันถามเธอแล้ว นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไร โปรดตอบฉันด้วย?”

 

นางสุภัททาเทพธิดาตอบว่า  “เมื่อชาติก่อน ดิฉันได้เห็นพระภิกษุผู้อบรบทางจิตใจเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้นิมนต์ท่านรวม ๘ รูปด้วยกัน มีพระเรวตเถระเป็นประธานด้วยภัตตาหาร ท่านพระเรวตเถระนั้นมุ่งจะให้เกิดประโยชน์อนุเคราะห์แก่ดิฉัน จึงบอกดิฉันว่า จงถวายสงฆ์เถิด ดิฉันได้ทำตามคำของท่าน ทักขิณาของดิฉันนั้นจึงเป็นสังฆทาน ดิฉันให้เข้าตั้งไว้ในสงฆ์เป็นทานที่ไม่อาจปริมาณผลได้ว่า มีอยู่เท่าไร ส่วนทานที่คุณพี่ได้ถวายแก่ภิกษุด้วยความเลื่อมใสเป็นรายบุคคล จึงมีผลไม่มาก” นางภัททาเทพธิดา จึงกล่าวว่า “พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า การถวายสังฆทานนี้มีผลมาก ถ้าว่าพี่ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์อีก จักเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ ถวายสังฆทาน และไม่ประมาทเป็นนิตย์

 

ด้วยที่ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ เป็นผู้เห็นคุณค่าอันมหาศาลของการถวายทานเป็น “สังฆทาน” จึงให้มีการจัดงานถวายสังฆทานอันปราณีตในทุกวันเสาร์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และท่านยังเปิดต้อนรับผู้ปรารถนาบุญมากทุกท่านได้มาทำบุญและฟังธรรมร่วมกันอีกด้วย ซึ่งภายในงาน ผู้ร่วมบุญจะมีการนำอาหารอันปราณีตและเลิศรสมาทำบุญ, ประเคนถวายด้วยความเคารพและนอบน้อมในทาน, มีการปฏิบัติตนในพิธีด้วยความสงบและพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพราะการทำบุญด้วยความปราณีต, ความเคารพนอบน้อมและความพร้อมเพรียงกัน จะนำมาซึ่งความปลื้มปิติและบุญที่เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกนั่นเอง

กำหนดการในทุกวันเสาร์

10.00 พิธีถวายสังฆทาน (หากตรงกับวันพระพิธีเริ่ม 09.30 น.)

11.30 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 บรรยายธรรม โดย ท่าน อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์

15.00 โดยประมาณ พิธีการแบ่งบุญ

เสร็จสิ้นพิธี

 

การนำอาหารมาร่วมถวายสังฆทาน

ท่านสามารถนำอาหาร, ขนม, ผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆ มาร่วมบุญได้ โดยท่านอาจนำภาชนะมาจากที่บ้าน หรือใช้ภาชนะของมูลนิธิพิสูจน์ธรรม

หมายเหตุ โปรดเดินทางมาถึงมูลนิธิฯ ภายใน 09.00 น. เพื่อการนำอาหารมาจัดใส่ภาชนะด้วยตัวของท่านเองอย่างเรียบร้อยสวยงาม

 

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ

ในขณะที่มีพิธีกรรมและขณะที่มีการบรรยายธรรม

  • งดการพูดคุยกับบุคคลข้างเคียงโดยเด็ดขาด และงดการใช้โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน (ด้วยการปิดเสียงและปิดสั่น หรือปิดเครื่อง) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในทุกกรณี
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมความประพฤติได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในศาลาโรงธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
การแต่งกาย

สวมเสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพ สุภาพสตรีควรงดนุ่งสั้น

 

 

การร่วมเงินทำบุญถวายสังฆทาน

ท่านที่ประสงค์จะร่วมบุญถวายสังฆทานกับมูลนิธิพิสูจน์ธรรม สามารถโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพิสูจน์ธรรม เพื่อสังฆทาน”
เลขที่บัญชี 655-2-05976-8

 

* ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทานและการบรรยายธรรม ตลอดจนรับการแบ่งบุญโดยพร้อมเพรียงกันได้ทาง http://siripong.net/live

** รายละเอียดการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง สามารถติดตามอ่านได้ในหนังสือ “ความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า”

One thought on “ทุกวันเสาร์ ตลอดปีนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง ณ ศาลาโรงธรรม มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

Comments are closed.