ไฟนรก 7 กอง

46,130 total views, 1 views today

ไฟนรก 7 กอง  เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปล่วงเกินโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายมาก  และจะเป็นกรรมที่จะนำเราไปสู่นรกอย่างรวดเร็ว

ไฟนรกกองที่ 1  ได้แก่  พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมากที่สุดในโลก  เป็นผู้เดียวในโลกที่มีสัพพัญญุตญาณ ( ญาณที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลโดย ไม่มีที่สิ้นสุด )  และพระพุทธเจ้ายังเป็นนายกของโลกตามตำแหน่งของกฎธรรมชาติที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งผู้ใดก็ตามที่ได้ทำกุศลกรรมกับพระองค์  บุคคลนั้นจะต้องได้อานิสงส์ผลบุญมากที่สุดในโลก  ซึ่งมนุษย์คนใดในโลกที่เราไปทำทานด้วยแล้ว  จะได้ผลบุญมากเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเป็นไม่มี  ถ้าผู้ใดก็ตามที่ได้ทำอกุศลกรรมกับพระองค์  บุคคลผู้นั้นก็จะต้องได้รับบาปมากที่สุดในโลก  ที่เรียกว่า ……..

ไฟนรกกองที่ 2  ได้แก่  พระธรรม

พระธรรม คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้กฎความเป็นจริงของธรรมชาติทุกอย่าง

ไม่มีผู้ใดในโลกจะฝืนกฎธรรมชาติไปได้  ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้า  เพราะกฎของธรรมชาตินั้น  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  จึงไม่เหมือนกับกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่ต้องการจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้  และถ้าผู้ใดก็ตาม  ที่ไม่เชิ่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  บุคคลผู้นั้นถือว่า เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ)  คือ  มีความเห็นผิดไปจากกฎธรรมชาติที่แท้จริง  จะทำให้คนผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และการมีความเห็นผิดที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเชื่อว่าเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว  ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ  ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้  เมื่อตายไป ……

 

ไฟนรกกองที่ 3  ได้แก่  พระสงฆ์

พระสงฆ์ คือ พระอริยสงฆ์ที่มีบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้น 1 คือ พระโสดาบัน  ขั้นที่ 2 คือ พระสกทาคามี  ขั้นที่ 3 คือ พระอนาคามี  และขั้นสูงสุดขั้นที่ 4 คือ พระอรหันต์  เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  เป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า  ได้เป็นขั้นๆ  จนถึงขั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์  และเมื่อเราได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์  เราก็จะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน  แต่ถ้าใครก็ตามไปล่วงเกินทำบาปกับท่าน  เขาผู้นั้นก็จะต้องได้รับบาปมากมายมหาศาลเช่นเดียวกัน

 

ไฟนรกกองที่ 4  ได้แก่  บิดามารดาผู้ให้กำเนิด

บิดามารดาผู้ให้กำเนิดนั้น  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  พ่อแม่นั้นคือ พระอรหันต์ของลูก  ผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่  ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนาอย่างมาก  เพราะเขาสามารถทำบุญกับพ่อแม่ได้  บุญที่เขาทำไปนั้นจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลเทียบเท่ากับพระอรหันต์เช่นกัน  แต่ผลบุญนั้นอาจจะได้ช้ากว่าพระอรหันต์สักหน่อย  แต่อย่างไรก็จะต้องได้บุญมากมายมหาศาลอย่างแน่นอน  สาเหตุที่ต้องได้บุญมากมายเช่นนี้  ก็เพราะว่า ……

แต่ถ้าใครก็ตามที่ได้ล่วงเกินพ่อแม่โดยทางกาย วาจาและทางใจ ……..

 

ไฟนรกกองที่ 5  ได้แก่  ครูบาอาจารย์

ครูบาอาจารย์ เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากตามกฎของธรรมชาติ  โดยเฉพาะอาจารย์ผู้ที่สั่งสอนธรรมะ  ให้เราได้รู้หรือเป็นผู้ที่เขียนตำราให้เราได้อ่านก็ตาม  ซึ่งถือว่าเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ก็ว่าได้ ……

เมื่อใดก็ตามที่เขามีบุญวาสนา มาเจออาจารย์ที่มีความรู้ในธรรมะ  ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง  เขาผู้นั้นก็เสมือนว่าได้เกิดใหม่ ทั้งที่ยังไม่ตาย  เพราะถ้าเขาได้รู้ธรรมะที่แท้จริงแล้ว  จากตาที่เคยมืดบอด  ก็กลับเห็นแสงสว่างขึ้นมาในทันที  จึงทำให้รู้ว่าการกระทำอะไรเป็นบุญและการกระทำอะไรเป็นบาป  และธรรมะที่ถูกต้องจะทำให้เขาตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไปจนตลอดชีวิต  และทำให้เขาได้รับกับความสุข ความเจริญทั้งในชาตินี้  และเมื่อตายไป ……

 

ไฟนรกกองที่ 6  ได้แก่  สมณะชีพราหมณ์

ชีและพราหมณ์นั้น  หลายคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่า คือ นักบวช  แต่สำหรับสมณะ  ก็คือพระที่บวชในพระพุทธศาสนา  โดยปฏิบัติตามพระวินัย คือ รักษาศีล 227 ข้อ  เรียกว่า สมมติสงฆ์

พระทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนั้นเรียกว่า สมมติสงฆ์  ถึงแม้จะเป็นสมมติสงฆ์  แต่ถ้ารักษาศีลเป็นอย่างดี  และปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นไปตามทางแห่งพระอรหันต์แล้ว  และถ้าเราได้ไปทำบุญกับท่าน เราก็จะได้บุญมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว  แต่ถ้าเราไปทำบาปกับท่าน  เราก็จะได้รับบาปมากมายจนนับไม่ถ้วนเหมือนกัน ……..

เรามีสิทธิ์ที่จะทำบุญกับพระรูปใดก็ได้  แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าว่าใคร  เพราะถือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเอง

 

ไฟนรกกองที่ 7  ได้แก่  สามี

สามีนั้นเปรียบเสมือนพ่อคนที่ 2 ของภรรยา  เพราะต้องทำหน้าที่คอยดูแลห่วงใย  และต้องคอยป้องกันภัยให้กับภรรยา  จึงเป็นความสำคัญ  และยังเป็นไฟนรกกองที่ 7  ของผู้หญิงที่เป็นภรรยา  ตามกฎของธรรมชาติที่ได้กำหนดเอาไว้  ฉะนั้นผู้หญิงคนใดที่ได้สามีไม่ดี  ถือว่าเป็นความโชคร้ายของผู้หญิงคนนั้นทั้งขึ้นทั้งล่อง  เพราะเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน  ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก  เพราะจะมีโอกาสทำกรรมหนัก  คือ การล่วงเกินต่อสามี  ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อคนที่ 2  และเป็นไฟนรกกองที่ 7 ของภรรยานั่นเอง

ถ้าภรรยาทำบุญกับสามี  ภรรยาก็จะได้บุญอย่างน้อยประมาณ 5,000 ล้านเท่า  แต่ถ้าล่วงเกิน  ก็ต้องรับผลบาปอย่างน้อยประมาณ 5,000 ล้านเท่า เช่นกัน

 

* แค่มองเห็นความไม่ดีของไฟนรก 7 กอง  เราก็ต้องรับกรรมแล้ว *

( โปรดติดตามเนื้อหาได้ใน การบรรยายธรรมคอร์ส 1  เรื่อง “ ความสำเร็จที่มาจากการทำทาน และการรักษาศีล ที่ถูกต้อง ” ในรูปแบบของวีซีดี http://siripong.net/dharmamedia/ )

3 thoughts on “ไฟนรก 7 กอง

  1. เป็นบทความธรรมะที่ดีมากๆเลย อ่านแล้วทำให้เกิดปัญญา ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

Comments are closed.