ขอขอบคุณ


มูลนิธิพิสูจน์ธรรม
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในการศึกษาธรรมะ

อีเมล์ที่มีรายละเอียดของการดาวน์โหลด ได้ถูกส่งให้กับท่าน
ผ่านทางอีเมล์ ที่ท่านใช้กับ Paypal ของท่านเรียบร้อยแล้ว

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านทันที มองหาอีเมล์ที่มาจาก “มูลนิธิพิสูจน์ธรรม”
ถ้าท่านหาอีเมล์ไม่พบ กรุณาตรวจสอบในกล่องอีเมล์ขยะ (Junk mail) นะคะ

 

ขอขอบพระคุณ

มูลนิธิพิสูจน์ธรรม