Mobile Uploads


Photos 1 - 3 out of 3 | Back to Albums
วันพฤหัสบดีนี้ ผู้เข้าเรียน "การนั่งฌานภาคปฏิบัติ" ณ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม โปรดแจ้งชื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง 02-961-7318 หรือ 081-808-6796  รายละเอียดเพิ่มเติม http://siripong.net/meditation_practices/ ขอเชิญผู้ที่ต้องการเข้าเรียนการนั่งฌานภาคปฏิบัติในทุกวันพฤหัส ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า (เสาร์, จันทร์-พุธ 08.00-17.00น.) ทาง 02-961-7318 หรือ 081-808-6796  กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนได้ที่ http://siripong.net/meditation_practices/ ภาพขณะกำลังฝึกการนั่งฌานภาคปฏิบัติ เมื่อคืนนี้ ที่มูลนิธิพิสูจน์ธรรม พบกันอีกในวันพฤหัสหน้า โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ http://siripong.net/
   
Photos 1 - 3 out of 3 | Back to Albums