งานบุญทุกวันเสาร์ 2555


Photos 1 - 15 out of 21 | Back to Albums
อาหารอันเลิศหรูพิเศษที่ท่าน อ.ษิริพงศ์ ได้นำไปถวายสังฆทาน ในวันเสาร์ที่ิ 26 พ.ค.55 มีชื่อว่า "กุ้งมังกรผัดเนยกระเทียม" ประกอบไปด้วยกุ้งมังกรทั้งสิ้น 3 ตัว และผักต่างๆ ที่ถูกแกะสลักไว้อย่างสวยงาม
เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 2 เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 3 เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 4
เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 5 เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 6 เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ขณะท่าน อ.ษิริพงศ์ กำลังบรรยายธรรมในช่วงบ่าย
เสาร์ที่ 2 มิ.ย.55 ภาพที่ 1 เสาร์ที่ 9 มิ.ย.55 รูปที่ 1
เสาร์ที่ 9 มิ.ย.55 รูปที่ 2 เสาร์ที่ 9 มิ.ย.55 รูปที่ 3 เสาร์ที่ 9 มิ.ย.55 รูปที่ 4
   
Photos 1 - 15 out of 21 | Back to Albums
Description: บรรยากาศกิจกรรมการทำบุญ ที่มูลนิธิพิสูจน์ธรรม นำโดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ ได้จัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.