ขอเชิญรับชมวีดีโอบันทึกการบรรยายธรรมในวันเสาร์ โดย ท่าน อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์

 ท่านสามารถชมวีดีโอนี้ในคุณภาพสูงสุด (HQ 1280×720)

ได้โดยคลิกชมผ่านหน้าเว็บไซต์ youtube.com


เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เรื่อง มัฏฐกุณฑลี “ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง” ตอนที่ 1-3

เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เรื่อง พระติสสะเถระ “การผูกโกรธ” ตอนที่ 1-3

เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เรื่อง โลสกชาดก “การกระทำอันตรายแก่ลาภของผู้อื่น มีโทษใหญ่หลวง” ตอนที่ 1-3
l

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 เรื่อง สุริยสูตร “การเกิดดวงอาทิตย์ 7 ดวง” ตอนที่ 1-2 และ นครสูตร “การป้องกัน 7 ประการ”

 เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 Das Phoenix Schema

u Auto A Electrico, 75% Comision’>Convierte Tu Auto A Electrico, 75% Comision

ion Killer Is *hot* $3.86 Epc’>Commission Killer Is *hot* $3.86 Epc

style=”color: #33cc00;”>เรื่อง “จงรักษาจิต จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้”

ตอนที่ 1-3

พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา เรื่อง กัณหชาดก “ว่าด้วยการขอพร” ตอนที่ 1-3 และ เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 เรื่อง ธัมมัทธชาดก “ว่าด้วยพูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง”

เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 เรื่อง ติตติรชาดก “ว่าด้วยบาปที่เกิดจากความจงใจ” และ เรื่อง ขัลลาติยเปติวัตถุ “ว่าด้วยพ่อค้าให้ผ้าแก่นางเปรต” ตอนที่ 1 และ 2

วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2555 เรื่อง มหาสุบินชาดก ตอนที่ 1-3

วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555

zp8497586rq
zp8497586rq
zp8497586rq

สู่เส้นทางแห่งพระโสดาบัน

วีดีโอชุดนี้ มีทั้งหมด 4 ตัว

มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินเข้าสู่หนทางแห่งพระโสดาบัน คือเป็นผู้ที่เลือกทำความดีอย่างถึงที่สุด การกระทำชั่วหรือการเบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยกาย วาจาหรือใจก็จะไม่ทำอีกเลย รวมทั้งการทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน ด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้ง ผู้ปฏิบัติตามเส้นทางตรงนี้ อาจจะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันธรรมภายในชาตินี้ได้ อันเป็นการปิดอบายภูมิได้อย่างแท้จริง

[Read more…]